Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Bài nói chuyện của Temple Gradin

Lần đầu tiên thấy youtube clip dài hơn 10 phút - thậm chí đến hơn 1 tiếng


Điều hòa cảm giáchttp://www.youtube.com/watch?v=K2sVprB6g-Y

Mát xa với bàn chải và ấn khớp

Quá trình phát triển nhận thức

Các chủ thuyết về quá trình học liên quan đến ABA và RDICác chủ thuyết về việc học

THUYẾT HÀNH VI (chú thích của người dịch: ABA/VB) là gì?
Theo B.F. Skinner?
Là ghi nhớ các điều kiện tạo ra động cơ?

Thăm dò thái độ của người khác

Vygotsky


http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0-19-442160-0-a.pdf
http://www.muskingum.edu/~psych/psycweb/history/vygotsky.htm

LEV SEMYONOVICH VYGOTSKY VÀ LÝ THUYẾT VĂN HÓA XÃ HỘI

Lev Semyonovich Vygotsky sinh tại phía Tây nước Nga (Belorussia) năm 1896. Ông tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Tổng hợp Moscow. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông đi dạy ở một số cơ sở đào tạo khác nhau. Dự án nghiên cứu lớn đầu tiên của Vygotsky là vào năm 1925 về tâm lý học nghệ thuật. Một vài năm sau ông theo đuổi lĩnh vực này như một nhà tâm lý học và làm việc chung với Alexander Luria và Alexei Leontiev. Họ cùng nhau khởi đầu trường phái Vygotsky về tâm lý học. Vygotsky không được đào tạo chính qui về tâm lý học, nhưng tâm lý học đã mê hoặc và lôi cuốn ông. Vygotsky chết năm 1934 vì bệnh lao phổi. Ngay cả sau khi chết, các tư tưởng của Vygotsky vẫn không được nhà nước thừa nhận, tuy nhiên nó vẫn tồn tại và phát triển sinh động bởi các học trò của ông.

Phỏng vấn Barbara Rogoff về Dìu dắt con thâm nhập cuộc sống

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails