Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Chơi với con

http://www.health.nsw.gov.au/mhcs/publication_pdfs/8110/SWS-8110-VIE.pdf

http://www.health.nsw.gov.au/mhcs/publication_pdfs/7220/BHC-7220-VIE.pdf

Theory of Mind

http://tamlytrilieu.com/10nghiencuu.htm

Khi trẻ bắt đầu phỏng đoán tâm ý của người khác

Các nhà tâm lý học gọi khả năng phỏng đoán hay tìm lời đáp bằng suy nghĩ được gọi là “lý thuyết của tâm trí” (Theory of Mind - TOM). Sự xuất hiện của lý thuyết của tâm trí ở trẻ em là cột mốc phát triển quan trọng; một vài nhà tâm lý học cho rằng việc bị lỗi trong sự phát triển TOM là yếu tốt chính của bệnh tự kỷ.

Hoạt động chơi

http://tamlytrilieu.com/hoatdongchoi-treem.htm

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails