Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Ngôn ngữ bày tỏ

Ngôn ngữ bày tỏ
Trong chương trình RDI, chúng tôi khuyến khích cha mẹ sử dụng 80% ngôn ngữ bày tỏ và chỉ 20% ngôn ngữ sai khiến trong cả thời gian thực hành thí nghiệm lẫn trong đời sống thực vì 3 lý do chính sau đây: (1) để làm mẫu cho trẻ cách sử dụng loại ngôn ngữ này, (2) để phần não điều hành (vỏ não ở phần trán phía trước) của người TK hoạt động, và (3) khuyến khích đối thoại 2 chiều. Hãy cùng điểm qua các mục này:


Dìu dắt con thâm nhập cuộc sống

Mục tiêu của việc dìu dắt này là:
Chuyển giao cách tư duy.
“Cho người con cá là cho miếng ăn
Dạy người câu các là cho kế sinh nhai”
Ngạn ngữ Trung Quốc

Hãy thay đổi cách nhắc trẻ

Trích RDI Program and Education

Có nhiều cách nhắc trẻ: gián tiếp, trực tiếp, bằng lời, không dùng lời. Chúng ta thường dùng cách nhắc trực tiếp cụ thể, để trẻ nhanh chóng theo kịp các bạn trong lớp, và làm xong kịp các việc. Mỗi khi chúng ta nhắc trực tiếp, chúng ta đã loại bỏ cơ hội cho trẻ tư duy trực giác. Vì chúng ta đã nói hết cho trẻ biết phải làm gì. Điều này rồi sẽ lấy đi cơ hội trẻ phát triển kỹ năng chủ động nghe, tư duy, và giải quyết vấn đề mà chúng cần để thành công trong cuộc sống.

Cách tạo bối cảnh cho hoạt động

12 bước tạo bối cảnh cho Hoạt động:

1. Chọn một mục tiêu và một hoạt động
2. Lập ra một quy luật tương tác khởi đầu
3. Khoanh vùng không gian hoạt động
4. Quyết định zone of connection

RDI ở trường

Kỹ thuật dạy RDI cho giáo viên ở lớp

Đây là những kỹ thuật dạy do một phụ huynh muốn đem những kỹ thuật và mục tiêu của phương pháp can thiệp phát triển khả năng quan hệ xã hội (RDI) đang tiến hành ở nhà vào nhà trường.

Đôi điều về RDI

Stage 1 – Emotion Sharing
Technique Tips While Doing the Activity
By Andrew Lenza (Parent) & Joyce Albu (RDI-CC)

Các nguyên tắc của RDI

HÃY LÀM CHÂ Â Â Â ẬM LẠI
Đối với chúng tôi thì đây là điều quan trọng nhất. Hãy giảm tốc độ, tốc độ tương tác, nói, khối lượng các việc bạn muốn hoàn thành, và thời gian bạn đang cố gắng để hoàn thành các việc đó.

RDI

RDI stands for Relationship Development Intervention, after all. It is about slow and gradual change. They call it a marathon not sprint. It's hard to trust that at first when we want so much to see progress for our child but the thing is, you DO start seeing progress early on and that builds confidence and the motivation to continue. And then you can start to relax, to let go of the emergency, to rediscover your instincts and ground as a parent.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails