Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Làm gì để thay thế việc đặt câu hỏi cho trẻ

Lược dịch: http://autismgames.blogspot.com/2008/09/what-to-do-instead-of-asking-questions.html

Quy tắc:
Không hỏi trẻ câu mà trẻ không trả lời được

Vấn đề:
Tôi biết là cháu không thể trả lời câu hỏi của tôi nhưng tôi không nghĩ ra cách nào để nói với con nếu không hỏi.

Giải pháp:

Kết hợp trị liệu ngôn ngữ khi chơi

Trẻ nói nhại không hẳn là tệ

Lược dịch: http://autismgames.blogspot.com/2009/06/can-echolalia-be-overcome.html

Khi trẻ nói nhại, có nghĩa là:

1.  Trẻ nghe lời nói đó như thể một bài hát bằng tiếng nước ngoài:  Cần giúp trẻ hiểu rõ từ đó - hãy minh họa bằng trực quan hoặc nói ít thôi.

2. Trẻ muốn hoàn thanh lượt đối thoại của mình mà chưa đủ khả năng diễn đạt. Và trẻ đã có phản xạ đối thoại.  Cần giúp trẻ tăng ngôn ngữ diễn đạt.

3. Trẻ nhắc lại để có thêm thời gian xử lý thông tin đó.  Như vậy còn tốt hơn là trẻ im lặng.

4. Trẻ có thể tự nói được câu của mình, nhưng nhắc lại theo thói quen và vì lười suy nghĩ.  Cần khuyến khích trẻ tự nói ra.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails