Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Trẻ nói nhại không hẳn là tệ

Lược dịch: http://autismgames.blogspot.com/2009/06/can-echolalia-be-overcome.html

Khi trẻ nói nhại, có nghĩa là:

1.  Trẻ nghe lời nói đó như thể một bài hát bằng tiếng nước ngoài:  Cần giúp trẻ hiểu rõ từ đó - hãy minh họa bằng trực quan hoặc nói ít thôi.

2. Trẻ muốn hoàn thanh lượt đối thoại của mình mà chưa đủ khả năng diễn đạt. Và trẻ đã có phản xạ đối thoại.  Cần giúp trẻ tăng ngôn ngữ diễn đạt.

3. Trẻ nhắc lại để có thêm thời gian xử lý thông tin đó.  Như vậy còn tốt hơn là trẻ im lặng.

4. Trẻ có thể tự nói được câu của mình, nhưng nhắc lại theo thói quen và vì lười suy nghĩ.  Cần khuyến khích trẻ tự nói ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails