Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Nursery Rhymes 2

Có 3 hoạt động đi kèm: , ghép chữ rời thành từ có nghĩa theo mẫu, tìm điểm khác giữa 2 tranh truyện, ghép mảnh ghép thành tranh truyện, sắp xếp các vật vào đúng vị trí trong một khung tranh truyệnText Focus
Pages
Words
Grammar
File Size
Familiar extended rhymes
Non-decodable
Text / picture / sound / sense
correspondence
8
70
Rhyming
1100k


The North Wind
The Grand Old Duke of York
Baa baa black sheep
Jack and Jill

Play Live

Play Live

Play Live

Play Live

Kilkenny Cats
Going to St. Ives
Ride a Cock Horse
Six Little Mice

Play Live

Play Live

Play Live

Làm gì để thay thế việc đặt câu hỏi cho trẻ

Lược dịch: http://autismgames.blogspot.com/2008/09/what-to-do-instead-of-asking-questions.html

Quy tắc:
Không hỏi trẻ câu mà trẻ không trả lời được

Vấn đề:
Tôi biết là cháu không thể trả lời câu hỏi của tôi nhưng tôi không nghĩ ra cách nào để nói với con nếu không hỏi.

Giải pháp:

Kết hợp trị liệu ngôn ngữ khi chơi

Trẻ nói nhại không hẳn là tệ

Lược dịch: http://autismgames.blogspot.com/2009/06/can-echolalia-be-overcome.html

Khi trẻ nói nhại, có nghĩa là:

1.  Trẻ nghe lời nói đó như thể một bài hát bằng tiếng nước ngoài:  Cần giúp trẻ hiểu rõ từ đó - hãy minh họa bằng trực quan hoặc nói ít thôi.

2. Trẻ muốn hoàn thanh lượt đối thoại của mình mà chưa đủ khả năng diễn đạt. Và trẻ đã có phản xạ đối thoại.  Cần giúp trẻ tăng ngôn ngữ diễn đạt.

3. Trẻ nhắc lại để có thêm thời gian xử lý thông tin đó.  Như vậy còn tốt hơn là trẻ im lặng.

4. Trẻ có thể tự nói được câu của mình, nhưng nhắc lại theo thói quen và vì lười suy nghĩ.  Cần khuyến khích trẻ tự nói ra.

Cách lập và tiến hành trò chơi

Trò chơi phù hợp với trẻ TK cần:
  1. Có tính dự đoán được--nghĩa là làm cùng sự việc theo cùng trình tự  - (bình luận: tương đối giống Regular Pattern của RDI).
  2. Lặp đi lặp lại--cũng là một dạng của có tính dự đoán trước được nhưng sẽ làm cùng việc nhiều lần một lượt .

Bại não vẫn có công việc tốt nhỉ

Đang vào xem blog của Mẹ Ti, mà sao nó lại nhảy sang blog của một cậu 30 tuổi, thấy có chữ ACCA, nhảy vào đọc.  Chà cậu này bị bại não cerebral palsy ở Singapore.  Phục thật đấy.

http://paul1979.blogspot.com/2007/06/my-lifestory.html
http://paul1979.blogspot.com/search/label/ACCA

Giao tiếp phi ngôn ngữ

http://www.youtube.com/results?search_query=%22Tracy+Goodwin%22+expert+village+%22non-verbal+communication+tools%22&page=1

Giao tiếp phi ngôn ngữ là gì


Gồm ngôn ngữ của:
- Cơ thể
- Nét mặt
- Mắt
- Tiếp xúc với người khác
- Khoảng cách
- Thái độ

Hierarchy of Communication

Câu trần thuật thực sự
• Không đòi hỏi có lời đáp
• Thực sự chỉ để chia sẻ trải nghiệm
• Bình luận
• Ví dụ:
o “Hôm nay nóng thế nhỉ!”
o “Tớ buồn ngủ quá cơ”
o Dướn lông mày và làm bộ mặt "wow" bất ngờ thú vị khi xem một công trình nghệ thuật của trẻ
Chiếm 80 %

Tư liệu dạy trẻ đọc

http://www.literactive.com/Home/index.asp

Bắt đầu bằng bài đọc có âm vần (nursery rhymes) rồi đến các hoạt động tiền đọc (pre-reading), nhận biết chữ cái, âm của chữ, các nguyên âm ngắn, các từ có cấu trúc phụ âm-nguyên âm-phụ âm, initial blends, các nguyên âm dài và các hoạt động ngữ âm cần cho kỹ năng đọc sớm.

Nursery Rhymes 1

Nội dung tập trung

Số trang

Số từ

Ngữ pháp


Những rhymes quen thuộc
Non- decodable
Rhythm and sequence
Có hình thức giống một quyển sách
(có bìa, tiêu đề, orientation, thanh di chuyển giữa các trang)
8
50
RhymingChuyện gồm có 3 hoạt động đi kèm: sắp xếp tranh theo trình tự câu chuyện, ghép các chữ rời rạc thành một từ có nghĩa có trong câu chuyện, ghép một bức tranh chuyện cắt thành miếng rời.

Hickory Dickory Dock
It's Rraining, it's Pouring
Doctor Foster
The Cat and the Fiddle

Play Live

Play Live

Play Live

Play Live

On Top of Spaghetti
Mary Had a Little Lamb
Humpty Dumpty
One,two,three,four,five

Play Live

Play Live

Play Live

Play Live

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails