Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Hierarchy of Communication

Câu trần thuật thực sự
• Không đòi hỏi có lời đáp
• Thực sự chỉ để chia sẻ trải nghiệm
• Bình luận
• Ví dụ:
o “Hôm nay nóng thế nhỉ!”
o “Tớ buồn ngủ quá cơ”
o Dướn lông mày và làm bộ mặt "wow" bất ngờ thú vị khi xem một công trình nghệ thuật của trẻ
Chiếm 80 %

Câu trần thuật với ý định thúc đẩy quá trình tư duy
• Gợi ý gián tiếp
• Trợ giúp để khuyến khích tư duy
• Vấn đề không chỉ có một câu trả lời đúng
• Ví dụ:
o “Mình không hiểu là….”
o “Cuộc là cậu sẽ làm được!”
o Gãi đầu khi loay hoay không biết nên mở hộp thư thế nào


Giao tiếp sai khiến
• Tập trung vào việc đạt được hành vi mong muốn hoặc một cái gì đó từ người khác
• Giao tiếp thực dụng
• Đòi hỏi có câu trả lời
• Khuyến khích sự nghe lời
• Lấy đi nhu cầu tư duy
• Các ví dụ :
o Hỏi: “màu gì đấy?”
o Nhắc/ra lệnh trực tiếp: “Đi lấy giầy đi”
o Hướng dẫn: “Đặt lên trên cùng ấy”
o Chỉ vào thứ gì đó ý nói “nhặt lên đi”
o Giơ tay ý nói “lại đây”

Chiếm 20%

*Typical Human Communication is 80% Declarative (top two boxes combined) and 20% Imperative (bottom box)

The difference between Imperative and Declarative communication is more than a difference in sentence structure or whether or not you use words!
The difference is in your INTENT!

If you are requiring or expecting a certain response then you are not being truly declarative!

Providing opportunities to think and share is different than requiring a response.


Think about how this statement can change based on your INTENT:

Truly declarative: You see a mess and you’re making a comment (No response necessary)

“It’s a mess in here!”

Declarative Statement with intent to promote the thinking process: You see a mess and you’re offering an opportunity for the child to hear your statement and possibly take an action, yet you are not expecting a specific response from the child. (The intent is some sort of response after the child initially thinks)

“It’s a mess in here! Hmm… I bet we have something that could clean it up!”

Imperative*: You are saying the statement with the sole intent that the child will get the mop to clean up the mess. (Getting information from the child, getting the child to give a specific response or to do a task)
• We need to limit this type of communication drastically; it does not promote thinking or experience sharing!

“It’s a mess in here, get the mop!”

It is critical to think of all communication in a "broadband way” which is much more than just spoken language! For example, imperative vs. experience sharing communication can be accomplished in lots of ways without words! We can be imperative with our faces and gestures, we also can (and constantly do) share experiences with lots of ways in addition to with our words, and often with no words at all. It is very difficult to truly share experiences without incorporating and responding to multiple communication modalities at the same time.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails