Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Tư liệu dạy trẻ đọc

http://www.literactive.com/Home/index.asp

Bắt đầu bằng bài đọc có âm vần (nursery rhymes) rồi đến các hoạt động tiền đọc (pre-reading), nhận biết chữ cái, âm của chữ, các nguyên âm ngắn, các từ có cấu trúc phụ âm-nguyên âm-phụ âm, initial blends, các nguyên âm dài và các hoạt động ngữ âm cần cho kỹ năng đọc sớm.

Nursery Rhymes 1

Nội dung tập trung

Số trang

Số từ

Ngữ pháp


Những rhymes quen thuộc
Non- decodable
Rhythm and sequence
Có hình thức giống một quyển sách
(có bìa, tiêu đề, orientation, thanh di chuyển giữa các trang)
8
50
RhymingChuyện gồm có 3 hoạt động đi kèm: sắp xếp tranh theo trình tự câu chuyện, ghép các chữ rời rạc thành một từ có nghĩa có trong câu chuyện, ghép một bức tranh chuyện cắt thành miếng rời.

Hickory Dickory Dock
It's Rraining, it's Pouring
Doctor Foster
The Cat and the Fiddle

Play Live

Play Live

Play Live

Play Live

On Top of Spaghetti
Mary Had a Little Lamb
Humpty Dumpty
One,two,three,four,five

Play Live

Play Live

Play Live

Play Live

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails