Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Giao tiếp phi ngôn ngữ

http://www.youtube.com/results?search_query=%22Tracy+Goodwin%22+expert+village+%22non-verbal+communication+tools%22&page=1

Giao tiếp phi ngôn ngữ là gì


Gồm ngôn ngữ của:
- Cơ thể
- Nét mặt
- Mắt
- Tiếp xúc với người khác
- Khoảng cách
- Thái độ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails