Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Sách về các hoạt động

Tìm theo gợi ý của một mẹ rất tích cực.Cuốn này theo phương pháp Son - Rise (tương đối giống RDI), cũng chia theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.  Có hơn 200 hoạt động.
http://www.amazon.com/Designed-Special-Develop-Fundamental-Social/dp/0615228143/ref=sr_1_9?ie=UTF8&s=books&qid=1258787478&sr=1-9#reader_0615228143


Cuốn này dùng những thuật  ngữ tương đối giống RDI: Guided Participation, Scaffolding, Setting the stage...
http://www.amazon.com/Peer-Play-Autism-Spectrum-Socialization/dp/193128217X/ref=sr_1_65?ie=UTF8&s=books&qid=1258786429&sr=1-65
Có hơn 300 trò chơi và hoạt động
http://www.amazon.com/Motivate-Communicate-Games-Activities-Autism/dp/1849050414/ref=sr_1_8?ie=UTF8&s=books&qid=1258785926&sr=1-8

http://www.amazon.com/Activities-Children-Aspergers-Processing-Disorders/dp/0071623361/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1258785926&sr=1-1

http://www.amazon.com/Play-Imagination-Children-Autism-Second/dp/0807749419/ref=sr_1_76?ie=UTF8&s=books&qid=1258786640&sr=1-76#reader_0807749419

http://www.amazon.com/Helping-Children-Autism-Become-Social/dp/0275997022/ref=sr_1_88?ie=UTF8&s=books&qid=1258786739&sr=1-88#reader_0275997022

http://www.amazon.com/dp/0385525621?tag=authelphi-20&camp=15309&creative=331453&linkCode=st1&creativeASIN=0385525621&adid=0TBHPBRCEJBQQ3AY8CXD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails