Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Bại não vẫn có công việc tốt nhỉ

Đang vào xem blog của Mẹ Ti, mà sao nó lại nhảy sang blog của một cậu 30 tuổi, thấy có chữ ACCA, nhảy vào đọc.  Chà cậu này bị bại não cerebral palsy ở Singapore.  Phục thật đấy.

http://paul1979.blogspot.com/2007/06/my-lifestory.html
http://paul1979.blogspot.com/search/label/ACCA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails