Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Cách lập và tiến hành trò chơi

Trò chơi phù hợp với trẻ TK cần:
  1. Có tính dự đoán được--nghĩa là làm cùng sự việc theo cùng trình tự  - (bình luận: tương đối giống Regular Pattern của RDI).
  2. Lặp đi lặp lại--cũng là một dạng của có tính dự đoán trước được nhưng sẽ làm cùng việc nhiều lần một lượt .

Bại não vẫn có công việc tốt nhỉ

Đang vào xem blog của Mẹ Ti, mà sao nó lại nhảy sang blog của một cậu 30 tuổi, thấy có chữ ACCA, nhảy vào đọc.  Chà cậu này bị bại não cerebral palsy ở Singapore.  Phục thật đấy.

http://paul1979.blogspot.com/2007/06/my-lifestory.html
http://paul1979.blogspot.com/search/label/ACCA

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails