Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Nursery Rhymes 2

Có 3 hoạt động đi kèm: , ghép chữ rời thành từ có nghĩa theo mẫu, tìm điểm khác giữa 2 tranh truyện, ghép mảnh ghép thành tranh truyện, sắp xếp các vật vào đúng vị trí trong một khung tranh truyệnText Focus
Pages
Words
Grammar
File Size
Familiar extended rhymes
Non-decodable
Text / picture / sound / sense
correspondence
8
70
Rhyming
1100k


The North Wind
The Grand Old Duke of York
Baa baa black sheep
Jack and Jill

Play Live

Play Live

Play Live

Play Live

Kilkenny Cats
Going to St. Ives
Ride a Cock Horse
Six Little Mice

Play Live

Play Live

Play Live

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails