Đường Xylitol cho con - gọi 0904189797

Nói chuyện với con bạn

1) Hãy luôn nói với con bằng thể khẳng định chứ không phải thể phủ định. Nếu con bạn làm gì mà bạn không muốn, hãy bảo chúng phải làm gì chứ không nên nói "Không làm thế"  (bất kể đó là việc gì).  Do cách xử lý tiếp nhận câu nói của tư duy vô thức, bạn sẽ dễ thành công hơn khi nói theo mẫu câu khẳng định2) Chỉ cao giọng khi thực sự phải làm vậy. Cao giọng thường xuyên sẽ làm khiến con bạn khước từ phản hồi một cách có điều kiện.  Não thường tìm kiếm sự khác biệt một cách vô thức, vì thế nếu bạn cao giọng quá thường xuyên, trẻ sẽ coi đó là chuyện thường và không đoái hoài đến.  Bạn nên để giành những lần thực sự cần thiết thì hãy cao giọng để tạo sự khác biệt. Điều này rất quan trọng, và tất cả các kỹ năng tôi dạy bạn trong chương trình Talking To Toddlers sẽ cho bạn giải pháp để bạn không phải la hét cao giọng.

3) Get good at entering your child's world. When you are about to ask your child to do something that you suspect is not going to get an easy "yes answer", you need to gracefully enter their world. For example, say you are about to get your child changed into pyjamas for bedtime, but your child is occupied with something and is likely to put up a fight.

Instead of saying, "Ok, time to put your pyjamas on", go over and get involved with what your child is doing and make a few statements that you know will be in agreement with your child's inner experience. You could say, "It's fun to play with this toy, isn't it". These kinds of comments will get you into their world. Once you have entered their world, you can gracefully pull them towards what you want them to do.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails